Thương hiệu sản phẩm Archive

Traphaco

Công ty Traphaco Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty y tế Đường Sắt, thành lập ngày 28/11/1972. Với 15 cán bộ công nhân viên nhiệm vụ chủ yếu pha chế thuốc theo đơn. Sản xuất huyết thanh, dịch truyền, nước cất phục vụ cho Bệnh viện ngành Đường sắt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ …

Tập Đoàn ORIHIRO

Công ty ORIHIRO luôn mở rộng sang lĩnh vực mới và đã đạt được tiến bộ trong ngành công nghiệp máy móc bao bì thực phẩm. Ngành công nghiệp thực phẩm lành mạnh, thúc đẩy lối sống lành mạnh. Thông qua những nỗ lực không ngừng công ty ORIHIRO đã phát triển một môi trường …

Madre Labs

Công ty Madre Labs đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các sản phẩm về tự nhiên nhưng chưa được thành lập cho tới tháng 09 năm 2008, bao gồm một nhóm sáng lập đã có trên 40 năm làm việc trong ngành công nghiệp Thực phẩm chức năng chuyên về các …

Vision International People Group

Tập đoàn Vision International People Group – một trong những công ty lớn nhất hiện đang giới thiệu trên thị trường thế giới các sản phẩm dành cho sức khoẻ và sự trường thọ. Từ khi thành lập, ngày 14 tháng 6 năm 1996, Tập đoàn Vision đã xây dựng văn hoá mới về sức khoẻ như sư …